Samfunnsansvar & CSR

I 2015 satte FN 17 mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Vi mener at DigitalGuest er i en unik posisjon til å vesentlig bidra til de globale målene, som står tett på vår kjernebusiness og ekspertise.

Karbonnøytrale servere

For å imøtekomme mål 7 er serverne våre hos Google med 100 % fornybar energi.

Vi bruker en på-etterspørsels-tjeneste som gir effektiv energibruk. Dette betyr at når du sover, sover serverne våre også.

Kontor uten papir

For å imøtekomme mål 15 blir alle kontrakter på DigitalGuest håndtert og signert digitalt, og vi følger retningslinjer om å bare skrive ut det som er nødvendig.

Som en del av DigitalGuests visjon for å redusere papiravfall.

Mennesker og ansvar

For å imøtekomme mål 10 har vi et team av mennesker med forskjellig kultur og etnisitet. Et team på tvers av kulturer gir oss en bedre forståelse av et internasjonalt marked.

Vi deltar jevnlig i programmer som hjelper arbeidsledige med å finne jobb.

Bærekraftige anskaffelser

For å imøtekomme mål 12 har vi som mål å kjøpe produkter og tjenester som er så bærekraftige som mulig, med lavest miljøpåvirkning og flest positive sosiale resultater.

På kontoret serverer vi Fair Trade-kaffe og -te, og vi tar sikte på å kjøpe materialer merket med Nordic Swan.

Vi reduserer papiravfall og gjenoppbygger regnskog.

Vi samarbeider med Forest of the World som kjemper for en mer plante- og dyrerik natur.
Gjennom å bruke DigitalGuest plattformen reduserer du dermed ikke bare papiravfall, du bidrar også til å gjenoppbygge regnskogen.