Den digitala gæsterejse i hotell och övernattningar är viktig ände änensinde före!

Med DigitalGuest kan jag digitalisera sina gäster och minsta antallet vid beröringsflader i samband med opholdet – och samtidigt en lång rad fordele.

  • Online menukort och roomservice bestilling
  • Velinformerade gæster före, under och efter opholdet
  • Indsigt i gæsternes intresse och behov
  • Fler direkta bokare på egen webbplats
  • Och viktigst af alt - glänta och trygge gæster!

Snabbt og lätt!

Prova själv...

En stor del av hotelbranchen är redan igang
0 +
Hotel Rooms
0
Countries
0 +
Guests reached

Integrations:

FÖRSÖK GRATIS i 60 dagar!