Företags samhällsansvar - CSR

År 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling fram till 2030. Enligt vår åsikt har DigitalGuest en unik position att kunna bidra väsentligt till de globala målen som ligger nära vår kärnverksamhet och expertis.

Kolneutrala servrar

För att tillgodose mål 7 ligger våra servrar hos Google med 100 % förnybar energi.

Vi använder en on-demand-tjänst som ger effektiv energianvändning. Så när du sover gör våra servrar det också.

Papperslöst företag

För att tillgodose mål 15 hanteras och undertecknas alla kontrakt på DigitalGuest digitalt, och vi följer en ”printa-bara-det-du-behöver”-policy.

En del av DigitalGuests vision är att minska pappersavfallet. Läs mer om varför detta är viktigt här.

Människor och ansvar

För att tillgodose mål 10 skapar vi ett team av människor från olika kulturer och etnisk bakgrund. Ett team över kulturgränserna ger oss en bättre förståelse för en internationell marknad.

Vi deltar regelbundet i program som hjälper arbetssökande att hitta ett jobb.

Hållbar upphandling

För att tillgodose mål 12 vill vi köpa produkter och tjänster som är så hållbara som möjligt med lägsta miljöpåverkan och med bästa positiva sociala resultat.

På kontoret serverar vi Fair Trade-kaffe och te, och vi strävar efter att köpa svanenmärkt material.

Vi reducerar pappersavfallet och återuppbygger regnskogen

Vi samarbetar med Forest of the World som kämpar för att naturen ska vara mer rik på djur och växter.
Så genom att använda DigitalGuests plattform minskar du inte bara på pappersavfall – du bidrar också till att återuppbygga regnskogen.